keep down

(English - Russian)

снижения

keep down

(English - Turkish)

kontrol altında tut; baskı yapmak; bastırmak; engellemek; sınıfta bırakmak; sinmek; tutmak; zaptetmek

Translate from:Translate to:
Translating