dent

(English - Japanese)

圧す(へす)、凹ます(へこます)、凹ませる(へこませる)、凹み(へこみ)、窪み(くぼみ)

dent

(English - Turkish)

girinti; göçmek; çentmek; çöküntü; berelemek; çentik; çökertmek; çökme; çökmek; göçürtmek

Translate from:Translate to:
Translating