aspect

(English - German)

Ansicht; Anblick; Aussehen

aspect

(English - Turkish)

bakış açısı; görünüş; durum; görüş; görüş görünüş; gösteriş; hal; nazar; safha; sima; suret; vaziyet; veçhe; yüz; çehre; bakım; cephe; görünüm; tavır; yön

Translate from:Translate to:
Translating