Explorer
Swell
Torn
Accustomed
Trial
Zinnia
Administrate
Discretion
Seed
Deny
kaşif seyyah
şişmek, kabarmak; artmak, büyümek
yırtık
alışkın, alışılmış, her zamanki
deneme; duruşma
zenya çiçeği
yönetmek, idare etmek
basiret, sağduyu, tedbir, ihtiyat
tohum, asıl, kaynak, köken
inkar etme


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..