Recession
Desperate
Manufacture
Pale
Foolishness
Affair
Apparel
Deceptive
Scheme
Fact
gerileme, durgunluk, azalma
ümitsiz; gözü dünmüş
imal etmek
solgun
aptallık, budalalık
olay, mesele, sorun
kılık kıyafet
aldatıcı, yanıltıcı
plan, tasarı
gerçek, olgu


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..