Inert
Gift
Hinted
Trivial
Interfere
Preview
Plentiful
Inconsiderate
Witness
Cautious
hareketsiz, uyuşuk, eylemsiz
hediye; yetenek
ima etmek
abes; bayağı; cüzi
müdahale etme, çatışma, engelleme
ilk gösterim
bol; bereketli
başkalarını düşünmez, düşüncesiz
tanık, şahit
ihtiyatlı, tedbirli


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..