Stature
Remove
Quarter
Bruise
Ditch
Clarify
Apparel
Grievance
Refugee
Adjustable
boy-pos; önem; kişilik
çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek
çeyrek; bölge, semt; askeri kışla
berelemek, ezmek; bere, ezik
hendek, ark, kanal
açıklamak, açıklık getirmek
kılık kıyafet
şikâyet, yakınma
mülteci
ayarlanabilir, uyarlanabilir


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..