Apparel
Accomplish
Poetic
Hasten
Promote
Overseas
Reputation
Burglar
Aid
Vague
kılık kıyafet
başarma, tamamlama
şiirsel
acele etmek, ettirmek
terfi ettirmek
deniz aşırı
itibar
(ev, dükkan) soyan hırsız
yardım
belirsiz, bulanık, şüpheli


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..