Lofty
Dabble
Revive
Step
Inflammable
Saucer
Tiny
Sinful
Globe
Ignore
yüce, yüksek, azametli
su serpme; amatörce uğraşma
yeniden canlanmak, dirilmek; diriltmek
adım, basamak
kolay tutuşan, parlayıcı
çay, fincan tabağı
küçük, ufacık
günahkar; günah olan
küre
aldırmamak, bilmezden gelmek


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..