Expand
Chance
Clammy
Criminal
Device
Propose
Melt
Adjust
Conscientious
Phony
genişletmek; genişlemek; büyütmek
şans, tesadüfen olmak
yapış yapış; soğuk nemli
suçla ilgili; suçlu; cezalı
alet, aygıt
önerme, niyet etme, evlilik teklifi
eritmek; erimek, yumuşatmak; yumuşamak
ayarlamak, uydurmak, uymak
vicdanlı; dikkatli
sahte, düzmece


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..